Nezbytné informace

Termín: 28.7. –11.8.2019
Cena: 3.900,-Kč
Místo: Rekreační areál "U brodu" Mokřinky
Odeslání přihlášek: do 30. červen 2019
Zaplacení: do 30. červen 2019

Číslo účtu: 1250770002/5500 - jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte bez lomítka
 

Napište svým dětem dopis:

 

Letní Dětský Tábor 

Reakreační středisko - "U Brodu"  

Zálužná-Mokřinky č.p.88

749 01

Důležité informace pro rodiče

Milí rodiče,
po zkušenostech z let loňských je důležité, abyste věnovali pozornost následujícímu:

1. Potvrzení od lékaře - je důležité, aby dítě mělo potvrzení od svého dětského lékaře, že je schopno účastnit se čtrnáctidenního pobytu na táboře; je ještě důležitější, aby toto potvrzení bylo posláno s přihláškou a bylo během pobytu k dispozic vedení tábora.
2. Potvrzení o bezinfekčnosti - prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte, jež je vyplněno (datum!) právě v den odjezdu dítěte na tábor a předáno při odjezdu.
3. Průkaz pojišťovny - také předán při odjezdu.

Tyto dokumenty jsou důležité v případě úrazu či kontroly tábora a je nezbytné, aby je dítě na táboře mělo. Dítě bez těchto dokumentů se tábora účastnit nemůže!

Dále bychom chtěli požádat rodiče dětí, které pravidelně berou jakékoliv léky, aby nejpozději do dne odjezdu poslali na e-mail taborhadinka@seznam.cz seznam těchto léků a dávkování. Léky jsou každoročně předávány při odjezdu.

Poslední důležitou informací je, že výše zmíněné náležitosti budou rodičům navráceny při návratu. Nezapomeňte si je prosím u zdravotníka vyzvednout!

Děkujeme.